Administracinė informacija

Atviri duomenys

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės įmonė „Oro navigacija“ neteikia skaitmeninių dokumentų rinkinių ar kitos informacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarime Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo 191 punkte, šie duomenys nėra teikiami.Puslapis atnaujintas: 2019-06-12

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460