Administracinė informacija

LR teisės aktai

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. spalio 17 d. įstatymas, Nr. VIII-2066 (Žin., 2000, Nr. 94-2918) 

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 285 (Žin., 2004, Nr. 42-1379)

Dėl 2012 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 923/2012, kuriuo nustatomos bendrosios skrydžių taisyklės ir veiklos nuostatos dėl oro navigacijos paslaugų ir procedūrų ir iš dalies keičiami įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1035/2011 ir reglamentai (EB) Nr. 1265/2007, (EB) Nr. 1794/2006, (EB) Nr. 730/2006, (EB) Nr. 1033/2006 ir (ES) Nr. 255/2010, nuostatų įgyvendinimoLietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimas Nr. 1132 (Žin., 2013, Nr. 127-6463) 

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymas Nr.3-353, (Žin., 2004, Nr.98-3655) 

Dėl rinkliavų už naudojimąsi oro uostais ir oro navigacijos paslaugomis Lietuvos Respublikos oro erdvėje mokėjimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 3-118 (Žin., 2011, Nr. 26-1257)

Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ paskyrimo oro eismo paslaugų teikėja, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-281(1.5E) (TAR, 2015-07-01, Nr. 10560)

Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2004 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. 4R-60 (Žin., 2004, Nr. 56-1967)

Dėl oro eismo vadybos rizikos klasifikavimo ir leistinų rizikos bei priimtinų saugos lygių nustatymo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 4R-309 (Žin., 2011, Nr. 151-7136)

Dėl oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 4R-89 (Žin., 2012, Nr. 43-2139) 

Dėl oro navigacijos rinkliavų mokėjimo išimčių ir šių rinkliavų kompensavimo tvarkos, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 4R-283 (Žin., 2013, Nr. 134-6865)

Dėl skrydžių vykdymo sąlygų ir reikalavimų Lietuvos Respublikos oro eismo paslaugų oro erdvėje pakeitimo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 4R-295 (Teisės aktų registras, 2013-12-31, Nr. 2013-345)

Dėl kritinių aviacijos situacijų valdymo, Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymas  Nr. 4R-34 (Teisės aktų registras, 2014-03-21, Nr. 2014-03387)

Dėl oro eismo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. 2BE-85 (Teisės aktų registras, 2020-03-10, Nr. 5273)

Dėl kliūčių ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimoLietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. 2BE-109 (Teisės aktų registras, 2020-03-26, Nr. 6064)

Dėl meteorologinės informacijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 2-63 (Teisės aktų registras, 2020-03-18, Nr. 5360)

Dėl aerodromų kliūčių perskridimo aukščių, naudojimo ir kilimo minimumų patvirtinimo, Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 2BE-288 (Teisės aktų registras, 2020-09-11, Nr. 19107

Dėl įgaliojimų suteikimo, viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 įsakymas Nr. 2-286 (Teisės aktų registras, 2020-11-30, Nr. 525511)

Dėl bepiločių orlaivių specialios veiklos Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, VĮ "Oro navigacija" generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-373 (Teisės aktų registras, 2019-12-16, Nr. 20236)

Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo, VĮ "Oro navigacija" generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-391 (Teisės aktų registras, 2020-12-10, Nr. 26837)

 Puslapis atnaujintas: 2020-12-11

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460