Skip to main content
BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis

 

Darbuotojai yra vienas svarbiausių saugių ir kokybiškų oro navigacijos paslaugų teikimą užtikrinančių veiksnių. 

  • Įmonė siekia nuolat ugdyti darbuotojų kompetencijas, suteikti sąlygas darbuotojams dirbti efektyviai ir kokybiškai, užtikrindama socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą, skatina ir vertina darbuotojų iniciatyvas bei atsakingą požiūrį į darbą.
  • Įmonėje galioja Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, kuri yra Kolektyvinės sutarties dalis ir yra taikoma visiems darbuotojams. Tai skatina darbuotojams iškeltų tikslų kokybišką įgyvendinimą, augina jų profesionalumą bei lojalumą Įmonei.
  • Siekiant išvengti diskriminavimo dėl lyties, etninės kilmės, religijos, amžiaus, neįgalumo, lytinės orientacijos, pilietybės, politinių pažiūrų, priklausymo profesinėms sąjungoms, socialinės kilmės ir (arba) kitų ypatybių, visiems darbuotojams už tokį patį ar lygiavertį darbą yra mokamas vienodas darbo užmokestis.

[[#ex]]

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

LR susisiekimo ministro įsakymu patvirtinti valstybės įmonių, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, rodikliai. Nuo jų priklauso vadovų ir pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamoji dalis (nuo 2017 m. sausio 1 d. maksimali kintamoji dalis sudaro 50 proc. mėnesinės algos pastoviosios dalies).

Ūkinės finansinės veiklos rodikliai ir jų dydžiai vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti, 2021 m.. Generalinio direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis yra 5.099,37 Eur.

Vertinimo rodiklio pavadinimas Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc.

Oro erdvės naudotojų vėlavimai dėl įmonės teikiamų paslaugų (minutės/skrydžiai)

20 (I, II ketv.)
10 (III, IV ketv.)
Sąnaudų dydis, tūkst. Eur 20 (I, II, III ketv.),
15 (IV ketv.)
Pridėtinė vertė, tenkanti vienam darbuotojui, tūkst. Eur 10 (I, II, III, IV ketv.)
Parengta ilgalaikė įmonės teikiamų oro navigacijos paslaugų plėtros programa 5 (III, IV ketv.)
Pateikti siūlymai Susisiekimo ministerijai dėl teisės aktų projektų, įgalinančių bepiločių orlaivių ekosistemos kūrimą 10 (III ketv),
5 (IV ketv.)
VVĮ gerojo valdymo indeksas 5 (IV ketv.)

Darbo užmokestis

Eil.
Nr.
Kategorija 2020 m., Eur
2021 m., Eur
1. Valdybos nariai 1.691 1.374
2. I lygio vadovai  6.534 7.040
3. II lygio vadovai 5.721 6.440
4. III lygio vadovai  4.052 4.075
5. Skrydžių vadovai 3.739 3.785
6. Oro eismo vadybos specialistai 3.569 3.602
7. Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 2.710 2.681
8. Kiti darbuotojai 2.217 2.206

Valdybos, komiteto narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas

Valdybos, komiteto narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimas Nr.1

Valdybos, komiteto narių atlygio nustatymo tvarkos aprašo pakeitimas Nr.2


Vidutinis darbuotojų skaičius

Eil. Nr. Kategorija 2020 m.
2021 m.
1. Valdybos nariai 5 5
2. I lygio vadovai 1 1
3. II lygio vadovai 6 5
4. III lygio vadovai 22 21
5. Skrydžių vadovai 89 90
6. Oro eismo vadybos specialistai 7 7
7. Techninės įrangos aptarnavimo specialistai 60 57
8. Kiti darbuotojai 107 100

Pastaba. Įmonė iš pagrindinės veiklos gauna apie 98 % pajamų. Teikiamos oro navigacijos paslaugos yra paslaugų eksportas, nes jomis daugiausia naudojasi užsienio ūkio subjektai (99 %). Įmonė sąnaudas pilnai padengia iš pagrindinės veiklos pajamų ir nėra išlaikoma iš valstybės biudžeto.

[[#ex]]

Atnaujinimo data: 2022-11-07 13:53:55