Apie mus

Apie VĮ „Oro navigacija“

ON yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja [1], kuri teikia oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje Lietuvos Respublikos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną. ON taip pat užtikrina nuolatinę Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro veiklą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio avarijai, organizavimą ir koordinavimą. Pagal savo veiklos pobūdį ON yra oro transporto infrastruktūros įmonė, kuri yra sudėtinė ir neatsiejama Lietuvos transporto sistemos dalis, strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinti įmonė. Lietuvos transporto sektorius yra trečias pagal sukuriamą pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikos sektorius, kuriame veikia daugiau kaip 7 550 įmonių ir dirba daugiau kaip 118 000 darbuotojų. Oro transportas yra viena iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kuruojamų transporto sričių, neatsiejama bendros ir integruotos transporto infrastruktūros Lietuvoje dalis.

Oro navigacijos paslaugų specifika lemia tai, jog Lietuvos oro eismo vadybos sistema yra neatskiriama Europos ir pasaulio oro eismo vadybos sistemos dalis. Europos Sąjungoje (ES) įgyvendinama bendro Europos dangaus koncepcija (angl. Single European Sky (SES)) lėmė tai, jog 2012 m. Lietuva ir Lenkija pagal tarpvalstybinę sutartį įkūrė Baltijos funkcinį oro erdvės bloką (BFOEB), apimantį šių šalių oro erdves ir susitarė dėl bendro oro navigacijos paslaugų teikimo organizavimo BFOEB oro erdvėje. ON aktyviai plėtoja strateginės partnerystės ir tarptautinio bendradarbiavimo ryšius: glaudžiai bendradarbiauja su Lenkijos oro navigacijos paslaugų teikėju (PANSA) ir kitų funkcinių oro erdvės blokų oro eismo paslaugų teikėjais, Baltarusijos (BELAERONAVIGATSIA) ir Ukrainos (UkSATSE) oro navigacijos paslaugų teikėjais, siekiant išspręsti/sumažinti neigiamą regioninių iššūkių poveikį ir kurti pridėtinę vertę oro erdvės naudotojams, aktyviai dalyvauja B4 konsorciumo [2] ir technologinio Europos iTEC aljanso [3] veikloje bei regioninėse iniciatyvose [4]. ON atstovai aktyviai dalyvauja ICAO Europos ir Šiaurės Atlanto biuro, Europos saugios oro navigacijos organizacijos (Eurokontrolės), Civilinės oro navigacijos paslaugų organizacijos (CANSO) ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupėse.


[1] Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymą ir CAA išduotą pažymėjimą Įmonė yra vienintelė įmonė, kuriai suteikta teisė teikti oro eismo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas Lietuvos Respublikos oro erdve skrendantiems orlaiviams.

[2] B4 konsorciumą sudaro keturi Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai (ON (Lietuva), PANSA (Lenkija), ANS CR (Čekijos Respublika) ir LPS (Slovakijos Respublika).

[3] Europos iTEC (angl. Interoperability through European Collaboration) aljansas – tai oro navigacijos paslaugų teikėjų partnerystės projektas, kuriuo siekiama bendrai plėtoti skrydžių valdymo sistemas, užtikrinant visišką jų tarpusavio suderinamumą bei pridėtinės vertės gavimą pasinaudojant naudojamų skydžių valdymo sistemų vienodumu. Europos iTEC aljanso narėmis yra didžiausi Europos oro navigacijos paslaugų teikėjai: ENAIRE (Ispanija), DFS (Vokietija), NATS (Jungtinė Karalystė), AVINOR (Norvegija), LVNL (Nyderlandai), PANSA (Lenkija) bei technologinis partneris – skrydžių valdymo sistemų gamintojas „Indra“.

[4] Gate One iniciatyvoje, kurioje bendradarbiauja 14 Centrinės ir Rytų Europos oro navigacijos paslaugų teikėjų.

 ON veiklos sritys ir teikiamos paslaugos

Nature

 

Įmonės teikiamos oro navigacijos paslaugos

Nature

Puslapis atnaujintas: 2021-03-26

Rekvizitai

VĮ  „Oro navigacija“
Balio Karvelio g. 25, LT-02184 Vilnius

Tel. +370 706 94 502 
El. paštas info@ans.lt           

                    

                

                  

 

Įmonės kodas    210060460 
PVM mokėtojo kodas   LT100604610 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių 
asmenų registre kodas 210060460