Skip to main content
BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Susipažinkite su slapukų naudojimo taisyklėmis

 

Darbuotojai yra mūsų bendros sėkmės, siekiant užtikrinti svarbiausių saugių ir kokybiškų oro navigacijos paslaugų teikimą, pagrindas. Atsižvelgiant į tai nuolat siekiame:

  • ugdyti jų kompetencijas;
  • suteikti sąlygas dirbti efektyviai ir kokybiškai;
  • užtikrinti socialines garantijas ir geranorišką savitarpio supratimo atmosferą;
  • skatinti ir įvertinti jų iniciatyvas bei atsakingą požiūrį.

[[#ex]]

Darbuotojų atranka ir įdarbinimas

Siekiame suburti komandą, kurios nariams artimos įmonės vertybės ir jie turi reikiamas kompetencijas. „Oro navigacijoje“ darbuotojų atranka vykdoma laikantis nešališkumo principo ir objektyvių bei skaidrių kriterijų, visiems joje dalyvavusiems kandidatams suteikiame grįžtamąjį ryšį. Atrankų metu vienodas galimybes suteikiame tiek įmonės darbuotojams (norintiems keisti poziciją ar kilti pareigose), tiek išoriniams kandidatams. Kiekvieną naują darbuotoją įvedame į naują darbo aplinką, padedame geriau pažinti kolegas, darbo kultūrą bei pačia įmonę – jos vertybes, veiklos ir darbo principus, pristatome jos teises ir pareigas. Visuomet skatiname darbuotojus kilti vidinės karjeros laiptais ir aktyviai dalyvauti atrankose.


Darbuotojų kompetencijų ugdymas

Įmonėje dirba ir yra samdomi aukščiausios kvalifikacijos specialistai, todėl nuolat užtikriname ne tik esamų, bet ir naujų reikalingų kompetencijų ugdymą. Tam skiriame išskirtinai daug dėmesio ir reikalingų resursų. Darbuotojų kompetencijų ugdymas padeda kiekvienam darbuotojui ir praplečia jo profesines žinias, kurios svarbios sklandžiai įmonės veiklai.


Darbuotojų lygybė ir nediskriminavimas

„Oro navigacija“ dirba remdamasi Darbuotojų elgesio kodeksu ir lygių galimybių vykdymo priežiūros principais, puoselėja įvairovės principus bei jų pagrindines įgyvendinimo priemones. Esamiems ir potencialiems darbuotojams suteikiame lygias įsidarbinimo, tobulėjimo ir karjeros galimybes nepaisant jų lyties, etninės kilmės, religijos, amžiaus, neįgalumo, lytinės orientacijos, pilietybės, politinių pažiūrų, priklausymo profesinėms sąjungoms, socialinės kilmės ir kt. Turime nulinę toleranciją diskriminacijai ir nepagarbiam elgesiui su kolegomis, suinteresuotomis šalimis ir institucijomis – bendradarbiavimą grindžiame pagarba ir pasitikėjimu, atviru ir skaidriu bendravimu. Įmonėje veikia Pasitikėjimo linija, kuria skatiname darbuotojus ir suinteresuotus asmenis pranešti apie situacijas, turinčias įtakos įmonės teikiamų paslaugų saugai ir saugumui bei informuoti apie savo padarytas klaidas. Konfidencialumą garantuojame.


Dialogas su profesinėmis sąjungomis

„Oro navigacija“ palaiko savanorišką darbuotojų būrimąsi į profesines sąjungas ir su jomis glaudžiai bendradarbiauja: periodiškai organizuojame susitikimus, kuriuose su darbuotojais aptariame aktualius klausimus, įtraukiame šių sąjungų atstovus į sprendimų priėmimo procesus. Kasmet finansiškai paremiame profesinių sąjungų kultūrinę veiklą. Taip pat „Oro navigacijoje“ galioja kolektyvinė sutartis, užtikrinanti papildomas socialines garantijas ir finansines naudas visiems įmonės darbuotojams.


Darbo užmokestis

Įmonėje taikoma Darbo užmokesčio sistema skatina darbo kokybės gerinimą ir motyvaciją, iškeltų tikslų kokybišką įgyvendinimą, augina darbuotojų profesionalumą bei lojalumą įmonei. Siekiant išvengti diskriminavimo lyties ar kitais pagrindais, vyrams ir moterims už tokį patį ar lygiavertį darbą yra mokamas vienodas darbo užmokestis. Įmonėje galiojanti Darbo užmokesčio sistema yra Kolektyvinės sutarties dalis ir taikoma visiems darbuotojams.


Darbuotojų sauga ir sveikata

Vienas pagrindinių įmonės prioritetų – užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, nes jų dėka galime teikti aukščiausios kokybės paslaugas ir užtikrinti sklandų veiklos tęstinumą. Siekdama tai užtikrinti, įmonė imasi visų prevencinių priemonių, skirtų darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos arba planuojamos visuose „Oro navigacijos“ veiklos etapuose, kad kolegos būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba kad ji būtų kiek įmanoma sumažinta. „Oro navigacija“ netoleruoja psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir taiko probleminio jų vartojimo prevencijos priemones – vykdo patikrinimus, švietėjišką veiklą. Teikiame paramą darbuotojams, manantiems, kad jiems gali kilti problemos, susijusios su šių medžiagų vartojimu, ir skatiname juos kreiptis pagalbos į institucijas bei sudarome visas reikalingas sąlygas, kad padėtume.


Streso ir kritinių situacijų valdymas

Mūsų darbuotojai kasdien dirba itin atsakingą darbą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčioje įmonėje, todėl užtikriname sistemingai stebimą jų patiriamą stresą ir kritinių situacijų valdymą. Tai mums leidžia prisidėti prie aukščiausio saugos lygio ir darbuotojų sveikatos, gerovės išlaikymo.

Streso, kritinių situacijų bei iš to kartais kylančio nuovargio suvaldymas – bendra įmonės, jos vadovų ir darbuotojų atsakomybė.

  • Atsakingai žiūrime į darbuotojų darbo krūvius.
  • Gerbiame jų teisę į poilsį, papildomai įmonėje esame įrengę erdves poilsiui.
  • Užtikriname pusiausvyrą tarp darbuotojo profesinio ir asmeninio gyvenimo.

Itin didelį dėmesį skiriame oro eismo paslaugas teikiantiems darbuotojams bei jų patiriamo streso sumažinimui. „Oro navigacijoje“ veikia kritinių incidentų streso valdymo programa, esant poreikiui visi įmonės darbuotojai skatinami kreiptis į įmonėje dirbančią psichologę. Šiai programai skiriame reikalingus išteklius bei remiamės geriausia praktika.


Atvirumas ir atsakomybė visuomenei

Organizuojame ekskursijas moksleiviams ir studentams, kurių metų supažindiname su pagrindine įmonės veikla bei parodome jos užkulisius.

„Oro navigacijos“ teikiamos paslaugos yra svarbios sėkmingam šalies vystymuisi, mūsų veikla yra priskirta prie strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių. Suprantame visuomenės lūkesčius, kad veiklą vykdysime pagal aukščiausius skaidrumo, valdymo, etikos ir socialinės atsakomybės standartus ir kasdien dirbame, kad tai atlieptume.

[[#ex]]

Atnaujinimo data: 2022-11-04 09:04:19